• آموزش بیست عدد نان های حجیم در کلبه هنگامه

 • در پایان دوره مدرک فنی حرفه ای اعطا می شود.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 1,500,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی آشپزی و نوشیدنی کد دوره r067514938
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره نان های حجیم هزینه ثبت نام 1,500,000تومان
  مدت دوره 21 روز
  تاریخ شروع 02 مرداد 1398 تاریخ پایان 23 مرداد 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 02 مرداد 1398
  • آموزش بیست عدد نان های حجیم در کلبه هنگامه
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • هنگامه همتی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید