• دوره طراحی لباس در خانه صنعت و معدن ایرانیان

 • برای هماهنگی با دپارتمان با شماره 46094117 تماس حاصل فرمائید.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 3,900,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی فرهنگ و هنر کد دوره r497038251
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره طراحی لباس هزینه ثبت نام 3,900,000تومان
  مدت دوره 212 روز
  تاریخ شروع 25 مرداد 1398 تاریخ پایان 25 اسفند 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 20 مرداد 1398
  • دوره طراحی لباس در خانه صنعت و معدن ایرانیان
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • هماهنگی با دپارتمان

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید