• دوره گریم و میکاپ در خانه صنعت و معدن ایرانیان

 • برای هماهنگی با دپارتمان با شماره تلفن 46094117 تماس حاصل فرمائید.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 3,900,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی فرهنگ و هنر کد دوره r014526937
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره گریم و میکاپ هزینه ثبت نام 3,900,000تومان
  مدت دوره 162 روز
  تاریخ شروع 23 مرداد 1398 تاریخ پایان 03 بهمن 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 20 مرداد 1398
  • دوره گریم و میکاپ در خانه صنعت و معدن ایرانیان
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • هماهنگی با دپارتمان

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید