• تدوین راهبردها در برنامه ریزی رسانه

 • این دوره به صورت محتوای آموزشی می باشد

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی مدیریت کد دوره r536948102
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 276 روز
  تاریخ شروع 27 خرداد 1398 تاریخ پایان 29 اسفند 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 29 اسفند 1398
  • تدوین راهبردها در برنامه ریزی رسانه
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • احمدعلی یزدان پناه

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید