• پارچه شناسی (شناخت الیاف و پارچه)

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 450,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی فرهنگ و هنر کد دوره r406329185
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره پارچه شناسی هزینه ثبت نام 450,000تومان
  مدت دوره 63 روز
  تاریخ شروع 25 تیر 1398 تاریخ پایان 26 شهریور 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 24 تیر 1398
  • پارچه شناسی (شناخت الیاف و پارچه)
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • مسعود طالاری

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید