• آموزش انواع پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 500,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی آشپزی و نوشیدنی کد دوره r748260395
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 500,000تومان
  مدت دوره 1 روز
  تاریخ شروع 05 تیر 1398 تاریخ پایان 06 تیر 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 04 تیر 1398
  • آموزش انواع پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • ابوالفضل خلیلی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید