• دوره الگوسازی چرم

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 300,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی صنایع دستی کد دوره r946187532
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 300,000تومان
  مدت دوره 28 روز
  تاریخ شروع 03 تیر 1398 تاریخ پایان 31 تیر 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 02 تیر 1398
  • دوره الگوسازی چرم
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • مونا امین پور

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید