• ژله های تزریقی

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 200,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی آشپزی و نوشیدنی کد دوره r918304625
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 200,000تومان
  مدت دوره 2 روز
  تاریخ شروع 02 تیر 1398 تاریخ پایان 04 تیر 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 01 تیر 1398
  • ژله های تزریقی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • مریم حسینی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید