• آشنایی با روش های پرداخت در خریدهای بین المللی در شرایط فعلی

 • این کارگاه در 8 ساعت و در روز پنجشنبه مورخ 20 تیرماه 98 بصورت کاملا تخصصی و علمی برگزار میگردد. شرکت در این کارگاه به مدیران و کارکنان شرکت های بازرگانی، وارد کنندگان، صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، صرّافان، دانشجویان مدیریت بازرگانی و سایر رشته های مالی و اقتصاد و سایر اشخاص مرتبط پیشنهاد میگردد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 360,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی کسب و کار کد دوره r710563249
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره آشنایی با روش های پرداخت در خریدهای بین المللی در شرایط فعلی هزینه ثبت نام 360,000تومان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 20 تیر 1398 تاریخ پایان 20 تیر 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 20 تیر 1398
  • آشنایی با روش های پرداخت در خریدهای بین المللی در شرایط فعلی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید