• تحلیل و بررسی قانون امور گمرکی بر اساس کنوانسیون ها و مقررات مرتبط

 • این کارگاه در 8 ساعت و در عصر روز چهارشنبه 5 تیر و صبح روز پنجشنبه 6 تیر 98 برگزار می گردد. شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها،کارشناسان رسمی در رشته امور گمرکی، دانشجویان مدیریت گمرکی و کارکنان گمرک پیشنهاد می گردد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 330,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی کسب و کار کد دوره r132864059
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره تحلیل و بررسی قانون امور گمرکی بر اساس کنوانسیون ها و مقررات مرتبط هزینه ثبت نام 330,000تومان
  مدت دوره 1 روز
  تاریخ شروع 05 تیر 1398 تاریخ پایان 06 تیر 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 06 تیر 1398
  • تحلیل و بررسی قانون امور گمرکی بر اساس کنوانسیون ها و مقررات مرتبط
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • رضا گلی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید