• آموزش رنگینک

 • ویدئو آموزش رنگینک برنامه سیمای خانواده روز چهارشنبه مورخ 98/03/08 می باشد .این دوره به صورت محتوای آموزشی می باشد و پس از ثبت نام در قسمت جزو قابل مشاهده می باشد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی آشپزی و نوشیدنی کد دوره r642395071
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 416 روز
  تاریخ شروع 11 خرداد 1398 تاریخ پایان 31 تیر 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 31 تیر 1399
  • آموزش رنگینک
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • فرزانه رضایی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید