• بررسی تخصصی مسائل مرتبط با امور مالیاتی کارگزاران گمرکی

 • این کارگاه در 8 ساعت و در عصر روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 21 و 22 خرداد98 در تهران برگزار می گردد. شرکت در این کارگاه به کلیه کارگزاران گمرکی (اعم از حقیقی و حقوقی) توصیه می گردد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 300,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی کسب و کار کد دوره r432086591
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره بررسی تخصصی مسائل مرتبط با امور مالیاتی کارگزاران گمرکی هزینه ثبت نام 300,000تومان
  مدت دوره 1 روز
  تاریخ شروع 21 خرداد 1398 تاریخ پایان 22 خرداد 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 22 خرداد 1398
  • بررسی تخصصی مسائل مرتبط با امور مالیاتی کارگزاران گمرکی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • احمد غفار زاده مهدی غریب

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید