• آموزش الگوی یقه انگلیسی

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 28,000تومان

  • مشخصات دوره

  ظرفیت مانده تا تکمیل دوره 70 نفر ظرفیت مانده تا تشکیل دوره 20 نفر
  دسته بندی فرهنگ و هنر کد دوره r508614397
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 28,000تومان
  مدت دوره 128 روز
  تاریخ شروع 27 فروردین 1398 تاریخ پایان 31 مرداد 1398
  تاریخ امتحان 31 مرداد 1398 مهلت ثبت نام 31 مرداد 1398
  • آموزش الگوی یقه انگلیسی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • مرجان شایسته فر

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید