• آموزش کشیدن الگوی پیراهن مردانه

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 28,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی فرهنگ و هنر کد دوره r275091368
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 28,000تومان
  مدت دوره 124 روز
  تاریخ شروع 27 فروردین 1398 تاریخ پایان 27 مرداد 1398
  تاریخ امتحان 27 مرداد 1398 مهلت ثبت نام 27 مرداد 1398
  • آموزش کشیدن الگوی پیراهن مردانه
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • مرجان شایسته فر

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید