• آموزش کشیدن الگوی دامن پیله دار

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 28,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی فرهنگ و هنر کد دوره r345982607
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 28,000تومان
  مدت دوره 134 روز
  تاریخ شروع 05 فروردین 1398 تاریخ پایان 15 مرداد 1398
  تاریخ امتحان 16 مرداد 1398 مهلت ثبت نام 15 مرداد 1398
  • آموزش کشیدن الگوی دامن پیله دار
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • مرجان شایسته فر

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید