• بررسی تخصصی مسائل مرتبط با امور مالیاتی کارگزاران گمرکی

 • این دوره در 8 ساعت و در روز پنجشنبه 9 اسفند 97 در تهران برگزار می گردد. شرکت در این کارگاه به کلیه کارگزاران گمرکی (اعم از حقیقی و حقوقی) پیشنهاد می گردد.ضمناً کتاب «آیین دادرسی مالیاتی» تألیف مدرس دوره به همراه پکیج آموزشی تقدیم شرکت کنندگان محترم می گردد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 300,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی کسب و کار کد دوره r870594123
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره بررسی تخصصی مسائل مرتبط با امور مالیاتی کارگزاران گمرکی هزینه ثبت نام 300,000تومان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 09 اسفند 1397 تاریخ پایان 09 اسفند 1397
  تاریخ امتحان 09 اسفند 1397 مهلت ثبت نام 09 اسفند 1397
  • بررسی تخصصی مسائل مرتبط با امور مالیاتی کارگزاران گمرکی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • احمد غفار زاده مهدی غریب

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید