• حسابداری ویژه اشتغال به کار

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 780,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی کسب و کار کد دوره r165093247
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره حسابداری عمومی مقدماتی،رایانه کار مالی،مسئول حقوق و دستمزد هزینه ثبت نام 780,000تومان
  مدت دوره 112 روز
  تاریخ شروع 06 بهمن 1397 تاریخ پایان 28 اردیبهشت 1398
  تاریخ امتحان 31 تیر 1398 مهلت ثبت نام 31 اردیبهشت 1398
  • حسابداری ویژه اشتغال به کار
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • سید فضل الله حسینی نژاد

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید