• آموزش خیاطی پیشرفته شب و عروس

 • هنرجو باید الگوکشی و دوخت را به طور کامل بلد باشد. الگوسازی براساس شابلون های آماده که به هنرجو داده میشود صورت میگیرد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 1,500,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی فرهنگ و هنر کد دوره r563802497
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 1,500,000تومان
  مدت دوره 112 روز
  تاریخ شروع 04 بهمن 1397 تاریخ پایان 26 اردیبهشت 1398
  تاریخ امتحان 26 اردیبهشت 1398 مهلت ثبت نام 29 اسفند 1397
  • آموزش خیاطی پیشرفته شب و عروس
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • مریم حسنی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید