• آموزش خیاطی مقدماتی نازک دوزی

 • دوره فشرده خصوصی . الگوهای پایه دامن و بالاتنه و آستین از سایز ۳۶ تا ۵۲ به هنرجو داده میشود و الگوسازی براساس آنها انجام میشود.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 3,000,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی فرهنگ و هنر کد دوره r956207413
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری خصوصی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 3,000,000تومان
  مدت دوره 91 روز
  تاریخ شروع 25 آذر 1397 تاریخ پایان 26 اسفند 1397
  تاریخ امتحان 28 آذر 1397 مهلت ثبت نام 03 دی 1397
  • آموزش خیاطی مقدماتی نازک دوزی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • مریم حسنی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید