• دوره آنلاین اموزش زبان فارسی

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی سایر کد دوره r587124096
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری
  گواهی پایان دوره گواهی دوره آنلاین اموزش زبان فارسی هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 42 روز
  تاریخ شروع 18 بهمن 1399 تاریخ پایان 30 اسفند 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 30 اسفند 1399
  • دوره آنلاین اموزش زبان فارسی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • کیمیا پیروزمندی بنیاد سعیدی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید