• رفع اشکال پایه هفتم

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی سایر کد دوره r264591370
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 04 دی 1399 تاریخ پایان 04 دی 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 04 دی 1399
  • رفع اشکال پایه هفتم
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • محسن فروزنده

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید