• زبان ترکی

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی زبان کد دوره r876045921
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری
  گواهی پایان دوره گواهینامه پایان دوره تخصصی ـ مهارتی هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 35 روز
  تاریخ شروع 25 آذر 1399 تاریخ پایان 30 دی 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 30 دی 1399
  • زبان ترکی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • شکوفه قراء

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید