• پایه 6

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی تحصیلی کد دوره r196830275
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 202 روز
  تاریخ شروع 11 آذر 1399 تاریخ پایان 31 خرداد 1400
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 31 خرداد 1400
  • پایه 6
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • سید حسین جمشیدی فاطمه سیلاخوری

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید