• دوره فایروال 2

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی برنامه نویسی کد دوره r734981052
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 14 روز
  تاریخ شروع 11 آذر 1399 تاریخ پایان 25 آذر 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 25 آذر 1399
  • دوره فایروال 2
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • سید حسین جمشیدی فاطمه سیلاخوری

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید