• فیلم آموزش نرم افزار 3dmax مجتمع های روشنگر و خبره

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی نرم افزار کد دوره r912630875
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 113 روز
  تاریخ شروع 06 آذر 1397 تاریخ پایان 29 اسفند 1397
  تاریخ امتحان 29 اسفند 1397 مهلت ثبت نام 29 اسفند 1397
  • فیلم آموزش نرم افزار 3dmax مجتمع های روشنگر و خبره
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • منیره صفری

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید