• بررسی و تحلیل قانون مقررات صادرات و واردات بر اساس آخرین اصلاحات(نظری و کاربردی)

 • شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، وارد کنندگان، صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی (حق العمل کاران) و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می گردد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 270,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی کسب و کار کد دوره r403675812
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره بررسی و تحلیل قانون مقررات صادرات و واردات هزینه ثبت نام 270,000تومان
  مدت دوره 1 روز
  تاریخ شروع 14 آذر 1397 تاریخ پایان 15 آذر 1397
  تاریخ امتحان 15 آذر 1397 مهلت ثبت نام 15 آذر 1397
  • بررسی و تحلیل قانون مقررات صادرات و واردات بر اساس آخرین اصلاحات(نظری و کاربردی)
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • حسن علیدوستی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید