• رایانه هفتم لینک جدید

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی تحصیلی کد دوره r938257460
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 98 روز
  تاریخ شروع 23 شهریور 1399 تاریخ پایان 30 آذر 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 31 شهریور 1399
  • رایانه هفتم لینک جدید
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • محمدمهدی زین العبادی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید