• علوم هفتم لینک جدید

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی تحصیلی کد دوره r302168945
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 98 روز
  تاریخ شروع 23 شهریور 1399 تاریخ پایان 30 آذر 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 31 شهریور 1399
  • علوم هفتم لینک جدید
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • پرهام صف شکن

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید