• آشنایی با مبانی تحلیل بنیادی در بازارهای جهانی - مقدماتی

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 3,500,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی بورس - مالی کد دوره r024789351
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 3,500,000تومان
  مدت دوره 29 روز
  تاریخ شروع 03 مهر 1399 تاریخ پایان 02 آبان 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 02 مهر 1399
  • آشنایی با مبانی تحلیل بنیادی در بازارهای جهانی - مقدماتی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید