• آمادگی برای مربیگری

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی ورزشی کد دوره r234058916
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 74 روز
  تاریخ شروع 18 شهریور 1399 تاریخ پایان 01 آذر 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 18 شهریور 1399
  • آمادگی برای مربیگری
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • خانم هدایی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید