• آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

 • این کارگاه در 8 ساعت بصورت غیرحضوری و آنلاین با ظرفیت محدود، در روزهی شنبه و دوشنبه عصر 22 و 24 شهریور 99 برگزار می‌گردد و شرکت در آن به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذی‌نفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 320,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی سایر کد دوره r075423196
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک هزینه ثبت نام 320,000تومان
  مدت دوره 2 روز
  تاریخ شروع 22 شهریور 1399 تاریخ پایان 24 شهریور 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 24 شهریور 1399
  • آشنایی با اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • رسول کوهستانی پزوه

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید