• بازاریابی محتوا

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی کسب و کار کد دوره r179452680
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 10 شهریور 1399 تاریخ پایان 10 شهریور 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 10 شهریور 1399
  • بازاریابی محتوا
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید