• آموزش مبتدی اکسل

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی نرم افزار کد دوره r835019426
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 04 شهریور 1399 تاریخ پایان 04 شهریور 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 04 شهریور 1399
  • آموزش مبتدی اکسل
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • سارا عربی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید