• آمادگی برای دوره مربیگری درجه 3

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 1,000,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی ورزشی کد دوره r752614098
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 1,000,000تومان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 04 شهریور 1399 تاریخ پایان 04 شهریور 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 04 شهریور 1399
  • آمادگی برای دوره مربیگری درجه 3
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • خانم هدایی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید