• آموزش برنامه ی adobe after effect

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی نرم افزار کد دوره r769501823
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 03 شهریور 1399 تاریخ پایان 03 شهریور 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 03 شهریور 1399
  • آموزش برنامه ی adobe after effect
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • مهندس زهره حسینی مهندس فائزه عسگری

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید