• کارگاه مقاله نویسی

 • ثبت نام عموم آزاد است

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی کسب و کار - مدیریت - فنی و مهندسی - روانشناسی - علوم انسانی - علوم پایه کد دوره r508326479
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 02 شهریور 1399 تاریخ پایان 02 شهریور 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 02 شهریور 1399
  • کارگاه مقاله نویسی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • دکتر حکیمه پورعبدالهی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید