• کافه ایده

 • شرکت در این دوره برای عموم مردم آزاد می باشد

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی برنامه نویسی - نرم افزار کد دوره r867104925
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 31 مرداد 1399 تاریخ پایان 31 مرداد 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 30 مرداد 1399
  • کافه ایده
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • علی رحیمی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید