• سفال گری کودک

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی صنایع دستی کد دوره r652384709
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 19 مرداد 1399 تاریخ پایان 19 مرداد 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 19 مرداد 1399
  • سفال گری کودک
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • سارا عربی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید