• بهبود فردی با رویکرد کوچینگ

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی مدیریت کد دوره r082671953
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 21 روز
  تاریخ شروع 09 مهر 1399 تاریخ پایان 30 مهر 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 21 شهریور 1399
  • بهبود فردی با رویکرد کوچینگ
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • دکتر بهروز جهانگیریان

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید