• آیین نگارش و مکاتبات اداری

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی سایر کد دوره r275690413
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 26 شهریور 1399 تاریخ پایان 26 شهریور 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 04 شهریور 1399
  • آیین نگارش و مکاتبات اداری
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید