• علم اطلاعات و دانش سازمانی

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی سایر کد دوره r610385492
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 31 روز
  تاریخ شروع 15 مرداد 1399 تاریخ پایان 15 شهریور 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 14 مرداد 1399
  • علم اطلاعات و دانش سازمانی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • دکتر لیلا وشنوه

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید