• اصول میزبانی

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی سایر کد دوره r045987612
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره آیین تشریفات و پذیرایی هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 21 روز
  تاریخ شروع 02 مهر 1399 تاریخ پایان 23 مهر 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 21 شهریور 1399
  • اصول میزبانی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید