• آموزش کاربردی بورس

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی بورس کد دوره r643751089
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری خصوصی
  گواهی پایان دوره آموزش کاربردی بورس هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 28 روز
  تاریخ شروع 01 شهریور 1399 تاریخ پایان 29 شهریور 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 23 مرداد 1399
  • آموزش کاربردی بورس
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • عبداله تبریزی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید