• دوره مقدماتی آموزش گرس هاپر

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی برنامه نویسی - نرم افزار کد دوره r670524918
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 58 روز
  تاریخ شروع 02 تیر 1399 تاریخ پایان 29 مرداد 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 02 تیر 1399
  • دوره مقدماتی آموزش گرس هاپر
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • مهدیار اسماعیل بیگی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید