• قلاب بافی مبتدی

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 20,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی صنایع دستی کد دوره r259864310
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 20,000تومان
  مدت دوره 274 روز
  تاریخ شروع 31 خرداد 1399 تاریخ پایان 01 فروردین 1400
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 01 فروردین 1400
  • قلاب بافی مبتدی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید