• دوره آموزشي مديريت پروژه، فصل مديريت ارتباطات پروژه

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی کسب و کار کد دوره r987354216
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 24 خرداد 1399 تاریخ پایان 24 خرداد 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 24 خرداد 1399
  • دوره آموزشي مديريت پروژه، فصل مديريت ارتباطات پروژه
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • علی زندیه

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید