• ادامه مباحث مرتبط با مديريت محدوده پروژه، آموزش مديريت پروژه بر اساس استانداردPMBOK

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی کسب و کار کد دوره r430687219
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 18 خرداد 1399 تاریخ پایان 18 خرداد 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 18 خرداد 1399
  • ادامه مباحث مرتبط با مديريت محدوده پروژه، آموزش مديريت پروژه بر اساس استانداردPMBOK
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • علی زندیه

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید