• دورت تست شوکول

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 1,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی برنامه نویسی کد دوره r081346275
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 1,000تومان
  مدت دوره 31 روز
  تاریخ شروع 06 خرداد 1399 تاریخ پایان 06 تیر 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 06 تیر 1399
  • دورت تست شوکول
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • الهام نصیریان

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید