• تست. تا 31.12.99

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی سایر کد دوره r457109862
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 304 روز
  تاریخ شروع 31 اردیبهشت 1399 تاریخ پایان 30 اسفند 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 30 اسفند 1399
  • تست. تا 31.12.99
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • بهمن شمس

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید