• همکاران پایه اول ۱

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی تحصیلی کد دوره r672915803
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 28 اردیبهشت 1399 تاریخ پایان 28 اردیبهشت 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 28 اردیبهشت 1399
  • همکاران پایه اول ۱
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید